7) Musik

6) Visual FX

Här redovisas arbetsprocessen kring effekterna av filmen.

5) Klippning

Här redovisas arbetsprocessen kring klippningen av filmen.

4) Inspelning

Här redovisas arbetsprocessen kring inspelningen av filmen.

3) Kläder & Trollstavar

Här redovisas kläder och trollstavar som kommer användas till inspelningen.

2) 3D Film

Här redovisas arbetsprocessen kring 3D-filmen och modelleringen av landskapet runt Kronoberg Slottsruin.

1) Ritningar & Bygge

Här redovisas arbetsprocessen kring skissandet och byggandet av kameradolly, kamerakran och shoulderrig.